Per Sautermeister

Författararkiv

 • SIB-nytt söker ny redaktion!

  Styrelsen för Sällskapet Sibirisk katt hoppas kunna utse en ny redaktör för fortsatta utgivningar av vår uppskattade medlemstidskrift. SIB-nytt har getts ut med några utgåvor per år och strävat efter att spegla våra fyra målgrupper sällskapskattsköpare, uppfödare, utställare samt allergiker. Är ni några som känner att ni vill jobba tillsammans eller vet ni någon som […]

 • PKD (Polycystic Kidney Disease)

  Det har på senare tid uppdagats att även sjukdomen PKD (Polycystic Kidney Disease/Polycystisk njursjukdom på svenska) förekommer hos våra svenska sibiriska katter. PKD är en ärftlig sjukdom som nedärvs dominant vilket betyder att det räcker med att en av föräldrarna är bärare av sjukdomen för att kattungen ska kunna drabbas. PKD innebär att det bildas […]

 • Revisionsberättelsen för 2018

  Revisionsberättelsen behöver enligt stadgarna inte föreligga förrän den 15 februari, och var inte färdig då årsmöteshandlingarna skickades ut. Nu finns revisionsberättelsen för 2018 tillgänglig bland övriga årsmöteshandlingar under fliken ”Protokoll” på medlemssidorna.

 • Kallelse till årsmöte, seminarium och workshop 2-3 mars 2019

  Alla medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt hälsas varmt välkomna till årsmöte, seminarium och workshop 2-3 mars 2019. Sedvanliga årsmöteshandlingar har skickats via e-post och publicerats på medlemssidorna (fliken ”Protokoll”) på SäSKs hemsida. Kom ihåg! Medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast före mötet den 2 mars för rösträtt på årsmötet. Anmälan och kostnad Anmäl deltagande till […]

 • Medlemskap 2019

  Vi hoppas ni vill vara med oss under 2019 och fortsätta stötta SäSKs arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den sibiriska katten, kattägaren och kattägandet! Vi arbetar för detta bl.a. genom att: fortsätta kartlägga den sibiriska kattens hälsa och därigenom möjliggöra aktiviteter för att förebygga ohälsa, eller agera om behov identifieras. erbjuda våra […]

 • Om tävlingen Årets Sibiriska katt 2018

  Nu är det snart dags att sammanställa tävlingen Årets Sibiriska katt! Poängberäkningen kommer bygga på SVERAKs Årets Katt-lista som finns på SVERAKs hemsida http://www.sverak.se/utstallning/utstallningsresultat/tavlingen-arets-katt/.Utländska resultat som är inskickade kommer läggas till poängen. Medlemskap i SäSK kontrolleras. Sedan beräknas vinnarna i de olika tävlingsklasserna och Årets Sibiriska katt. BIV, NOM, BIS tagna i Sverige och resultat på […]

 • Motioner till årsmötet 2019

  Vi vill påminna om att det är nu hög tid för alla medlemmar att fundera på om och hur man vill påverka föreningen genom att skriva motioner till årsmötet 2019. Motioner som ska behandlas på årsmötet 2019 ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari 2019. Motionerna skickas via e-post till styrelsen@sibiriskkatt.se. Tänk på att man måste vara […]

 • Nu kommer julklappen! SIB-Nytt nr 3 2018 ute nu!

  Här kommer årets sista nummer av SIB-Nytt som innehåller fina jultips och vackra katter i julens tecken! Stort tack för ännu ett fantastiskt år med sibirisk katt! SIB-Nytt finns tillgänglig för medlemmar under medlemssidorna. Återigen går vårt stora tack till medlemmarna som bidrar med material så att vi kan ge ut ännu ett nummer av […]

 • SIB-Nytt nr 2 2018 – ute nu!

  Äntligen är nya SIB-nytt här med fokus på sätt att bygga kunskap. Läs artiklar om PawPedskurserna och en annan rasrings erfarenheter av att arbeta med mentorsprogram. Kanske är det något för SäSK i framtiden? Nästa nummer av SIB-nytt planeras att komma innan jul. Så skynda att fotografera juliga bilder. Vi vill ha ett härligt bildreportage […]