Föreningen

I april 2002 bildades föreningen Sällskapet Sibirisk Katt av Eva Gunnarsson, Gunilla Bogren och Vera Brännström. Föreningen har sedan vuxit i takt med att rasens popularitet ökat.

Sällskapet Sibirisk Katt är en ideell förening med organisationsnummer 802411-7544.

Föreningens syfte är att:

  • Väcka och främja intresse för rasen Sibirisk katt
  • Verka för en sund avel genom målinriktad avel och uppfödning i Sverige
  • Verka för en bred avelsbas
  • Informera och ge kunskap om kattens vård
  • Verka för ett internationellt samarbete med andra rasföreningar för Sibirisk katt

Föreningen ska arbeta med att:

  • Informera och sprida kunskap om föreningen
  • Ge medlemmar god service och stöd
  • Bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna

Rasring

Sällskapet Sibirisk Katt, SäSK, är en rasring, dvs en förening som verkar för den Sibiriska katten, kattägaren och kattägandet. SäSK medlemmar finns i hela Sverige, och även från andra länder.

Allt som SäSK gör kretsar runt den Sibiriska katten: hälsa, avel, utställning, information och aktiviteter där våra medlemmar kan träffas i en gemenskap och umgås och utbyta tips.

SäSKs verksamhet styrs av föreningens stadgar.

SäSK tillhör inget överordnat förbund, utan är fristående och oberoende. För närvarande finns en skrivning i föreningens stadgar om att ”arbeta i enlighet med SVERAKs respektive FIFes intentioner, syfte och mål.” Detta innebär dock inte att SäSK är aktiva i vare sig SVERAK eller FIFe, har uppdrag, eller har någon insyn eller möjlighet att påverka beslut eller aktiviteter.

SäSK är inte en kattklubb. Om du är eller vill bli uppfödare, eller vill ställa ut din katt behöver du vara medlem i en kattklubb.