Arbetsgrupper

Det viktigaste arbetet inom Sällskapet Sibirisk Katt sker i våra arbetsgrupper. Vi har sex olika arbetsgrupper som engagerar många av våra medlemmar på olika sätt.

Webbgruppen

Per Sautermeister (ansvarig) och Joanna Nilsson arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den Sibiriska kattens hälsa och god avel. Läs mer om Hälsorådet, som består av Johanna Fager, Lotta Rydell, Katarina Sjöberg, Joanna Nilsson och Annika Kiel Olsson. E-postadressen till Hälsorådet är halsoradet@sibiriskkatt.se.

Testhem

Gruppen för testhem och allergi består av Amanda Westerlind och Jenna Kårwik. De arbetar med testhemsverksamheten och förmedlar testhem till allergiker som vi testa sin allergi. Kontakta testhemsgruppen på testhem@sibiriskkatt.se.

SIB-Nytt

Pernilla Helmersson (redaktör) tillsammans med Susanne Vikström, Jenna Kårwik, Mikaela Johansson samt Carina Sjöö Ekelund ansvarar för att föreningens tidning SIB-Nytt kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan. Redaktionen kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Lokalgrupper

För kontakt med de olika lokalgruppssamordnarna, se Lokalgrupper.

Utställningskommité

Utställningskommitén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap, och består av Kerstin Lönnqvist (kontaktperson), Jeanette Houdi, Cent Forsman, Susanne Diepholtz och Mikaela Johansson.

Marknadsföring

Kerstin Lönnqvist ansvarar för markadsföringsgruppen som fokuserar på att göra SäSK än mer känt bland kattägare, se till att SäSK syns på utställningar, skapa fler möjligheter att träffas och rekrytera ännu fler medlemmar samt att jobba med att utveckla föreningens profilmaterial. Kontakta marknadsföringsgruppen på marknad@sibiriskkatt.se.