Arbetsgrupper

Det viktigaste arbetet inom Sällskapet Sibirisk Katt sker i våra arbetsgrupper. Vi har ett antal arbetsgrupper som engagerar många av våra medlemmar på olika sätt.

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den Sibiriska kattens hälsa och god avel. Läs mer om Hälsorådet, som består av Johanna Fager, Lotta Rydell, Katarina Sjöberg, Joanna Nilsson och Annika Kiel Olsson. E-postadressen till Hälsorådet är halsoradet@sibiriskkatt.se.

Testhem

Gruppen för testhem och allergi består av Amanda Westerlind och Jenna Kårwik. De arbetar med testhemsverksamheten och förmedlar testhem till allergiker som vill testa sin allergi. Ett besök kostar 50 SEK. Dessa pengar sätts in på PG 37 37 14-5 eller via Swish till 123 020 5922. Glöm inte att skriva att pengarna avser ett testhemsbesök och ditt namn. Kontakta testhemsgruppen på testhem@sibiriskkatt.se.

SIB-Nytt

Redaktionen ansvarar för att föreningens tidning SIB-Nytt kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan. Redaktionen som består av Marie Johansson (redaktör) och Madelene Olsson kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Webbgruppen

Per Sautermeister (ansvarig) och Joanna Nilsson arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Mentorskap

Gruppen består av Pernilla Helmersson, Annika Kiel Olsson och Jenna Kårwik. Gruppen skall arbeta med frågor avseende ett mentorsprogram inom SäSK.

Lokalgrupper

För kontakt med de olika lokalgruppssamordnarna, se Lokalgrupper.

Utställningskommité

Utställningskommitén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap, och består av Kerstin Lönnqvist (kontaktperson), Jeanette Houdi, Cent Forsman, Susanne Diepholtz och Mikaela Johansson.

Marknadsföring

Cent Forsman (cent.forsman@sibiriskkatt.se) ansvarar för markadsföring som fokuserar på att göra SäSK än mer känt bland kattägare, se till att SäSK syns på utställningar, skapa fler möjligheter att träffas och rekrytera ännu fler medlemmar samt att jobba med att utveckla föreningens profilmaterial.