Årsplan

Årsplan 2017 för Sällskapet Sibirisk Katt

Kvartal 1 2017
Styrelsemöte 10 januari
Styrelsemöte 1 februari
Styrelsemöte 21 februari
Styrelsemöte 21 mars

Kvartal 2 2017
Årsmöte 1 april i Stockholm
Rasseminarium 2 april i Stockholm
Styrelsemöte 4 april
Styrelsemöte 3 maj
Styrelsemöte 31 maj
Styrelsemöte 27 juni

Kvartal 3 2017
SIB-Nytt nr 1 2017
Styrelsemöte 22 augusti
Fysiskt arbetsmöte med styrelse och funktionärer 23 september i Stockholm
Styrelsemöte 24 september

Kvartal 4 2017
Styrelsemöte 30 oktober
SIB-Nytt nr 2 2017
Höstmöte – firande av SäSK 15 år, 18-19 november i Nyköping
Styrelsemöte 28 november

Årsplan 2018 för Sällskapet Sibirisk Katt

Kvartal 1 2018
Sista dag för motioner 1 januari
Styrelsemöte 9 januari
Valberedningen förlag klart 15 januari
Styrelsemöte 30 januari
Årmöteshelg 3-4 mars i Stockholm
Manusstopp SIB-Nytt 15 mars