Funktionärer

Styrelse

styrelsen@sibiriskkatt.se

Valberedning

valberedningen@sibiriskkatt.se


 • Joanna Nilsson, Stockholm

 • Per Sautermeister, Stockholm

Hälsorådet

halsoradet@sibiriskkatt.se


 • Johanna Fager, Stockholm

 • Lotta Rydell, Eskilstuna

 • Joanna Nilsson, Stockholm

 • Katarina Sjöberg, Stockholm

 • Annika Kiel Olsson, Sundsvall

Övriga funktionärer

 • Revisor

  Arne Lahti, Umeå

 • Revisorssuppleant

  Gunilla Johansson, Trosa