Funktionärer

Styrelse

styrelsen@sibiriskkatt.se

Valberedning

valberedningen@sibiriskkatt.se


 • Kerstin Lönnqvist, Hestra

 • Marie Björk, Stockholm

 • Airi Andersson, Arboga

Hälsorådet

halsoradet@sibiriskkatt.se


 • Johanna Fager, Stockholm

 • Joanna Nilsson, Stockholm

 • Lotta Rydell, Eskilstuna

 • Katarina Sjöberg, Stockholm

Övriga funktionärer

 • Revisor

  Per Sautermeister, Stockholm

 • Revisorssuppleant

  Katrin Hamburg Tranberg, Göteborg