Avelsrekommendationer

HCM

Testning

Första testet görs strax före första parningen, som regel vid ca ett års ålder. Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år gammal. Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års ålder. För katter som har blivit extra viktiga för aveln, eller som är särskilt riskabla (equivocal eller nära släkting som är drabbad av HCM) kan det vara klokt att göra ett senare test också, exempelvis vid 8 års ålder. Observera att detta är en generell utgångspunkt, som sedan får anpassas till det specifika fallet!

Avelsrekommendationer

Även här gäller det att rekommendationerna gäller som en generell utgångspunkt. Individuella anpassningar kan vara lämpliga i särskilda fall. Som nära släktingar räknas här helsyskon, föräldrar och avkommor.

Normalt hjärta
Katter med normalt hjärta enligt test och utan nära släktingar med diagnosticerad HCM kan förstås användas ur avel ur HCM-synpunkt.

Diagnosticerad HCM
Katter med diagnosticerad HCM av någon grad bör inte användas i avel.

Katter med resultatet ”equivocal” (tvetydigt) behandlas på följande sätt

Equivocal, under 2 år
Om katten var under två år gammal när testet gjordes rekommenderas det att man tills vidare inte avlar på katten, utan istället testar man igen när katten är över 2 år gammal.

Equivocal, 2-3 år
Om katten var mellan två och tre år när testet gjordes kan vid behov EN kull tas, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då förstås ha ett helt normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Dessa kattungar beläggs med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högriskföräldern är normal eller fortfarande ”equivocal” vid test efter 3 års ålder.

Equivocal, över 3 år
Om katten var över tre år gammal när testet gjordes kan avel ske, men paras då enbart med katter med helt normalt hjärta och inga nära släktingar med HCM.

Om en katt har upptäckts ha HCM rekommenderas följande för kattens nära släktingar (helsyskon, föräldrar och avkommor)

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv före 2 års ålder
Avel på dessa katter rekommenderas inte förrän efter OK test vid 2 års ålder.

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv vid 2-3 års ålder
Då tas maximalt en kull på katten, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Kattungarna i denna kull beläggs med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högriskföräldern fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder.

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv vid över 3 års ålder
Om katten fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder, så kan avel ske som vanligt på katten. Dock lämpligen parat med mer riskfri partner (ej ”equivocal” eller katt med drabbad nära släkting.

Om en katt med ”equivocal” hjärta också har en nära släkting med HCM, så bör man vara extra försiktig.

(Texten kommer från PawPeds hälsoprogram)

SIB-NEM

Sällskapet Sibirisk Katts avelsrekommendationer avseende Sibirisk katt (SIB) och Neva masquerade (NEM):

  • SIB bör endast paras med SIB
  • NEM bör endast paras med NEM och med SIB som är bärare av cs-genen (maskat anlag).
  • Inga avkommor från SIB-NEM parningar bör gå vidare i SIB-aveln, men de får användas i avel med NEM.
  • Vi rekommenderar inte heller parning mellan två kända bärare av cs-genen (maskat anlag) men vi har inga krav på gentest av avelsdjuren.

Syftet med dessa rekommendationer är att inte ytterligare sprida cs-genen i SIB-populationen, men ändå kunna bredda avelsbasen för NEM. Följer vi dessa rekommendationer kommer andelen cs-bärare i SIB-populationen hållas konstant.

Enligt FIFe är det tillåtet med parning mellan syskonraser men då det maskade anlaget är recessivt (en fullfärgad SIB kan bära på cs-genen som ger maskad katt vid dubblering), ökar antalet bärare vid parning mellan raserna och det är inget föreningen önskar.

Tveka inte att höra av er till Hälsorådet om ni har frågor gällande detta!

Inavelsgrad

Vi rekommenderar att inavelsgraden på 4 generationer är max 3,12% och helst lägre än så. Inavelsgraden ökar risken för genetiska defekter som kan leda till sjukdom.

B-blod

Sällskapet Sibirisk Katt har inga rekommendationer för detta i dagsläget. Dock är det enligt lag förbjudet att medvetet para en B-blodshona med en A-blodshane. För sällskapskatter har det ingen betydelse alls vilken blodgrupp katten har.