SE*Sigrid Lillrådas – 2020-04-21

Beräknat födelsedatum: 2020-04-21

Far
SE*Animal art's Gant, SIB ns 09 24
HCM: normal 2020-01-16
Övriga tester: A/AB Ej bärare av B-blod. Ej bärare av cs-genen
Mor
S*Mannegumman's MajPido Manda, SIB ns 09 22
HCM: normal 2019-07-01
Övriga tester: FIV, FeLV, Blodgrupp A

Inavelgrad på 4 generationer 0,00%, total 1,89%
Stamtavla PawPeds
Stamtavla FindUs

Stamnamn för väntade kullen är under bearbetning.

Kullen kommer finnas i Vaxholm i Stockholms län.

SE*Sigrid Lillrådas
Ingrid Dysell
Telefon: 0735601606
ingriddysell@hotmail.com