S*Zaribs – 2020-03-24

Beräknat födelsedatum: 2020-03-24

Far
IC SE*Bolshoys Koda Boy af Aramis, SIB ns 09
HCM: normal 2019-09-26
Övriga tester: Blodgrupp A/AB (ej bärare av b), ej cs-gen eller PK-brist, PKD-scannad 190926 negativ
Mor
S*Zaribs Åh Zelma, SIB n 03 22
HCM: normal 2020-01-07
Övriga tester: Blodgrupp A/AB ej bärare av b, ej cs- eller PK-brist-gen, PKD negativ 200107

Inavelgrad på 4 generationer 0,00%, total 2,28 %
Stamtavla PawPeds
Stamtavla FindUs

Mamma Zena kallad Belle bor hos fodervärd centralt i Ystad. Pappa Koda bor straxt utanför Ystad, så besök kan göras framöver om intresse finns för kullen. Kattungarna kommer att kosta 12 000 kr och har stamtavla, är chippade, fullt vaccinerade och avmaskade innan leverans.

Kullen kommer finnas i Ystad i Skåne län.

S*Zaribs
Inger Berger
Telefon: 0411-522 110, 0707-62 22 70
inger-b@hotmail.com
www.facebook.com/inger.zaribs