2014

Årsarkiv

  • Kallelse till årsmöte och rasseminarium 2014

    Härmed kallas alla medlemmar till Sällskapet Sibirisk Katts årsmöte lördagen den 29 mars 2014. Sällskapet bjuder deltagande medlemmar på lunch efter årsmötet. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer finnas på medlemssidorna på SäSKs hemsida en månad innan mötet. Vi inbjuder också till seminarium efter årsmötet och under söndagsförmiddagen. Kom ihåg att medlemsavgiften skall vara betald senast den 28 februari för […]

  • Delta i Årets Sibiriska Katt 2013

    Välkommen att skicka in dina Sibiriska katters fem bästa utställningsresultat (NOM, BIV, BIS) för 2013. Senast 15 februari 2014 vill vi ha bidragen tillhanda. Läs mer om kategorier och regler i blanketterna, som du hittar under medlemssidorna. Skicka in en blankett per katt, via e-post till info@dustanddawn.se eller hemadress. Observera att ditt bidrag skall vara Madeléne Stumsner tillhanda senast 15 […]