mars 2015

Månadsarkiv

  • Reviderade stadgar 28 mars 2015

    På årsmötet 28 mars 2015 beslutades för andra gången att bifalla styrelsens samtliga fem förslag på stadgeändringar. Det innebar att dessa stadgeändringar trädde i kraft omedelbart på årsmötet. Dessa stadgeändringsförslag beslutades för första gången på det extra årsmötet 8 november 2014. De reviderade och nu gällande stadgarna finns på hemsidan: https://www.sibiriskkatt.se/foreningen/stadgar/ och här även som […]

  • Hälsorådet lägger i nästa växel

    Vi välkomnar Marie Holmberg och Katarina Sjöberg som förstärker SäSKs hälsoråd från och med nu och kommer jobba tillsammans med Johanna Fager och Lotta Rydell. Hälsorådet fortsätter på inslagen väg med medlemsservice i form av att besvara parningsförfrågningar, i huvudsak runt HCM. De fortsätter även det viktiga arbetet med att skriva artiklar, hålla föreläsningar och […]

  • SIB-Nytt nr 1 2015

    Här publicerar vi ledaren till SIB-Nytt nr 1, 2015. Årets första nummer är nu publicerat och har mailats ut till alla medlemmar och återfinns i elektronisk form på medlemssidorna. Numret finns även i en begränsad tryckt upplaga som kommer finnas tillgänglig för deltagarna på årsmöteshelgen. Detta nummer innehåller bland annat en artikel om dräktighet från […]