november 2015

Månadsarkiv

  • Fantastiskt firande av rasens 15 år i Sverige!

    Styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt vill framföra vårt stora, varma tack till alla som engagerat sig för vårt lyckade firande av att den Sibiriska katten funnits 15 år i vårt land! 27 medlemmar från hela landet samlades i Skellefteå, dit de första katterna anlände för karantänvistelse, och helgen speglade den resa som de Sibiriska katterna […]

  • Resultat av SäSK nyfiken på 1

    I den första minienkäten under rubriken SäSK nyfiken på ställde vi frågan: Vilka var de främsta anledningarna till att du valde att skaffa Sibirisk katt? Under perioden 14 september till 21 oktober 2015 fanns enkäten tillgänglig via hemsidan och FB-sidan, och under den tiden fick vi 151 svar. Av de svarande var 56% medlemmar, 34% var inte […]