2015

Årsarkiv

 • Årets Sibiriska katt – nya regler

  Under våren 2015 har nya regler för Årets Sibiriska katt utformats. Under rasseminariet i slutet av mars presenterades ett förslag och närvarande medlemmar fick då möjlighet att påverka. I slutet av maj beslutade styrelsen att det omarbetade förslaget ska gälla from 2015. Presentationen har utökats med text och förklaringar och den finns på medlemssidorna under […]

 • Nya rapportfunktioner från Hälsorådet

  Hälsorådet lanserar nu två nya rapportfunktioner som, tillsammans med den tidigare införda bortgångsrapporteringen, nu ligger permanent på undersidan Rapportfunktioner under Hälsa & Avel. Alla tre har till syfte att kartlägga hälsan hos rasen, men ur lite olika infallsvinklar. Bortgångsrapporteringen är till för att anmäla om en katt avlidit eller avlivats. Syftet är att få fram […]

 • Avel del 2

  Hälsorådet har nu publicerat det andra dokumentet om avel – Avel, del 2 – som handlar om dräktighet och förlossning. Dokumentet finns tillgängligt för SäSK-medlemmar under medlemssidorna.

 • Reviderade stadgar 28 mars 2015

  På årsmötet 28 mars 2015 beslutades för andra gången att bifalla styrelsens samtliga fem förslag på stadgeändringar. Det innebar att dessa stadgeändringar trädde i kraft omedelbart på årsmötet. Dessa stadgeändringsförslag beslutades för första gången på det extra årsmötet 8 november 2014. De reviderade och nu gällande stadgarna finns på hemsidan: https://www.sibiriskkatt.se/foreningen/stadgar/ och här även som […]

 • Hälsorådet lägger i nästa växel

  Vi välkomnar Marie Holmberg och Katarina Sjöberg som förstärker SäSKs hälsoråd från och med nu och kommer jobba tillsammans med Johanna Fager och Lotta Rydell. Hälsorådet fortsätter på inslagen väg med medlemsservice i form av att besvara parningsförfrågningar, i huvudsak runt HCM. De fortsätter även det viktiga arbetet med att skriva artiklar, hålla föreläsningar och […]

 • SIB-Nytt nr 1 2015

  Här publicerar vi ledaren till SIB-Nytt nr 1, 2015. Årets första nummer är nu publicerat och har mailats ut till alla medlemmar och återfinns i elektronisk form på medlemssidorna. Numret finns även i en begränsad tryckt upplaga som kommer finnas tillgänglig för deltagarna på årsmöteshelgen. Detta nummer innehåller bland annat en artikel om dräktighet från […]

 • Årsmöteshandlingar 2015

  Årsmöteshandlingarna inför årsmötet i Solna den 28 mars har idag skickats ut med e-post till alla medlemmar. Handlingarna finns också tillgängliga för alla medlemmar här på hemsidan under medlemssidorna. Varmt välkomna till årsmötet och rasseminariet i Solna 28-29 mars! Styrelsen Sällskapet Sibirisk Katt  

 • SäSK söker: Brinner du för layout och formgivning?

  Sällskapet Sibirisk Katt växer snabbt nu och vi vill göra mycket för föreningen och den Sibiriska kattrasen! Vi behöver fler som brinner för layout och formgivning och vill bidra i föreningen! Vi söker därför flera personer som vill jobba tillsammans med SIB-Nytt redaktionen och/eller i olika kortare projekt: Vår tidning SIB-Nytt (4 nr per år, […]

 • Skicka in titelkatter till SIB-Nytt nr 1 2015

  Har din katt tagit titel? Nu är det dags att skicka in titelkatter till nästa nummer av SIB-Nytt. E-posta foto och information om Ny titel Kattens namn Utställning då titeln togs Ägare Uppfödare till sibnytt@sibiriskkatt.se. Ange gärna att du godkänner att Sällskapet Sibirisk Katt får rätten att fritt publicera och använda fotot inom föreningens verksamhetsområde. Påminn […]

 • Kallelse till årsmöte och rasseminarium 2015

  Härmed kallas Sällskapet Sibirisk Katts medlemmar till årsmöte och rasseminarier. Sedvanliga årsmöteshandlingar publiceras på medlemssidorna på SäSKs hemsida en månad innan mötet. Kom ihåg! Betala medlemsavgiften senast 28 februari för rösträtt på årsmötet. Anmälan och kostnad Anmäl deltagande till kassor@sibiriskkatt.se senast 10 mars. Ange följande vilken/vilka dagar du vill delta allergier och specialkost dina frågor […]