april 2017

Månadsarkiv

 • Sibbefika vid Björkstakattens utställning 22 april

  Pilotaktivitet inom SäSK – Sibbefika som mötesplats vid Björkstakattens utställning i Umeå Vid Björkstakattens utställning i april 2017 arrangerade Sällskapet Sibirisk Katt en miniträff- en ”Sibbefika”. Träffar som detta har tidigare hållits i samband med utställningar inom andra raser såsom Maine coon. Eftersom norra Sverige saknar lokalförening för SäSK ville vi testa konceptet för att […]

 • Sällskapet Sibirisk Katt har ny logotyp

  På årsmötet i lördags, den 1 april 2017, bifölls enhälligt förslaget på ny logotyp för föreningen. Den nya logotypen finns i fyra varianter – med färg och text, med färg utan text, i gråskala med text samt i gråskala utan text. Alla varianterna ska vara tillåtna att användas i olika sammanhang, men primärt är det […]

 • Stadgeändringar 2017-04-01

  Vid Sällskapet Sibirisk Katts årsmöte i Täby den 1 april 2017 biföll årsmötet två stadgeändrande förslag för andra gången. Det innebär att dessa ändringar träder i kraft med omedelbar verkan. Det handlar om ändringar och tillägg till §3 och §4 i stadgarna. De reviderade och nu gällande stadgarna finns att läsa på hemsidan: https://www.sibiriskkatt.se/foreningen/stadgar/ Styrelsen […]

 • SäSKs nya styrelse

  Vid dagens årsmöte i Täby valdes nya medlemmar in i styrelsen, och styrelsen i Sällskapet Sibirisk Katt består nu av följande personer: Jeanette Houdi, Ordförande Per Sautermeister, Vice ordförande Madelene Olsson, Kassör Berit Sundelin, ledamot Marianne Engström, ledamot Kerstin Lönnqvist, ledamot Susanne Diepholtz, ledamot Pernilla Helmersson, suppleant Inger Berger, suppleant