februari 2019

Månadsarkiv

  • Revisionsberättelsen för 2018

    Revisionsberättelsen behöver enligt stadgarna inte föreligga förrän den 15 februari, och var inte färdig då årsmöteshandlingarna skickades ut. Nu finns revisionsberättelsen för 2018 tillgänglig bland övriga årsmöteshandlingar under fliken ”Protokoll” på medlemssidorna.

  • Kallelse till årsmöte, seminarium och workshop 2-3 mars 2019

    Alla medlemmar i Sällskapet Sibirisk Katt hälsas varmt välkomna till årsmöte, seminarium och workshop 2-3 mars 2019. Sedvanliga årsmöteshandlingar har skickats via e-post och publicerats på medlemssidorna (fliken ”Protokoll”) på SäSKs hemsida. Kom ihåg! Medlemsavgiften ska vara föreningen tillhanda senast före mötet den 2 mars för rösträtt på årsmötet. Anmälan och kostnad Anmäl deltagande till […]