Arbetsgrupper

Det viktigaste arbetet inom Sällskapet Sibirisk Katt sker i våra arbetsgrupper. Vi har ett antal arbetsgrupper som engagerar många av våra medlemmar på olika sätt.

Hälsorådet

Hälsorådet verkar för den Sibiriska kattens hälsa och god avel. Läs mer om Hälsorådet, som består av Amanda Hedrén, Nina Lindström, Sofie Scholle och Jenny Jönsson. För kontakt, maila halsoradet@sibiriskkatt.se.

Testhem

Ansvarig för testhemsverksamheten är Mats Askett. Ett besök kostar 50 SEK som sättes in på PG 37 37 14-5 eller Swishas till 123 020 5922. Glöm inte att skriva att pengarna avser ett testhemsbesök och ditt namn. Kontakta testhemsförmedlingen på testhem@sibiriskkatt.se med dina uppgifter.

Nu i covid-19-tider är all testhemsverksamhet pausad på obestämd tid. Vi återkommer när vi drar igång igen. Tack för er förståelse och har ni några frågor är det bara att ni hör av er till testhem@sibiriskkatt.se.

Med vänlig hälsning,
Mats Askett

SIB-Nytt

Redaktionen ansvarar för att föreningens tidning SIB-Nytt kommer ut 2-4 gånger per år. SIB-Nytt finns tillgänglig på medlemssidorna på hemsidan. Redaktionen som består av Marie Johansson (redaktör), Madelene Olsson och Nina Lindström kan kontaktas på sibnytt@sibiriskkatt.se.

Webbgruppen

Per Sautermeister (ansvarig), Marie Johansson och Amanda Hedrén arbetar med uppdateringar och vidareutveckling av föreningens hemsida. Kontakta webbgruppen på webb@sibiriskkatt.se.

Mentorskap

Gruppen består av Jenny Jönsson och Jeanette Houdi. Gruppen skall arbeta med frågor avseende ett mentorsprogram inom SäSK.

Utställningskommité

Utställningskommitén arbetar med utställningsfrågor och arrangemang av föreningens klubbmästerskap, och består av Jeanette Houdi och Cent Forsman.

Marknadsföring

Cent Forsman (cent.forsman@sibiriskkatt.se) ansvarar för marknadsföring som fokuserar på att synliggöra SäSK bland kattägare och på utställningar för att locka fler medlemmar. Han arbetar även med att utveckla föreningens profilmaterial.