Bli medlem

Vill du vara med och stödja föreningens arbete så är du hjärtligt välkommen som medlem.
Som medlem får du bland annat:

 • Tillgång till våra medlemsidor som bl.a. innehåller SIB-Nytt och annan nyttig information.
 • Du får även 1-2 tryckta nummer av SIB-nytt
 • Inbjudan till rasseminarium på hösten och årsstämma med föreläsning om ämnen kopplat till Sibiriska katten på våren.
 • Tillgång till fortlöpande information om rasens utveckling.
 • Stöd och råd angående avels-och hälsofrågor genom Hälsorådet som också publicerar resultat av undersökningar av hälsotillstånd mm hos Sibiriska katter i Sverige.
 • Medverka på föreningens aktiviteter.
 • Rabatter hos våra samarbetsparter, Sveland 10% på kattförsäkring, MyCatDNA 20% på DNA-tester samt Norrtälje Katthem som ger 10% rabatt på Sibir torrfodret
 • Samt en massa nya kontakter med kattälskare som vurmar för den Sibiriska katten.

Betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 37 37 14-5 eller via Swish till 123 020 5922. Skriv medlemmens namn i meddelandefältet. Skicka e-post med namn, adress, e-postadress, telefon och eventuellt stamnamn till kassor@sibiriskkatt.se.

Huvudmedlem 250 SEK

Familjemedlem + 50 SEK per person

 1. har rätt att delta i aktiviteter
 2. har ej rösträtt
 3. är ej valbar till styrelsen

Kattungeköpare och fodervärdar, ansluten av uppfödare, första året 100 SEK

Medlemsavgifter gäller kalenderår.
För ny medlem som ansluter 1 okt – 31 dec gäller inbetalningen även nästkommande kalenderår.

Medlemmar i de nordiska länderna kan betala sin medlemsavgift till konto
IBAN=SE51 9500 0099 6034 0373 7145, BIC=NDEASESS
Observera att alla kostnader betalas av avsändaren.