Bli medlem

Vill du vara med och stödja föreningens arbete så är du hjärtligt välkommen som medlem.
Som medlem får du bland annat:

  • Tillgång till våra medlemsidor som bl.a. innehåller SIB-Nytt och annan nyttig information.
  • Inbjudan till rasseminarium på hösten och årsstämma med föreläsning om ämnen kopplat till Sibiriska katten på våren.
  • Tillgång till fortlöpande information om rasens utveckling.
  • Stöd och råd angående avels-och hälsofrågor genom Hälsorådet som också publicerar resultat av undersökningar av hälsotillstånd mm hos Sibiriska katter i Sverige.
  • Medverka på föreningens aktiviteter.
  • Samt en massa nya kontakter med kattälskare som vurmar för den Sibiriska katten.

Betala in medlemsavgiften på plusgirokonto 37 37 14-5 eller via Swish till 123 020 5922. Skriv medlemmens namn i meddelandefältet. Skicka e-post med namn, adress, e-postadress, telefon och eventuellt stamnamn till kassor@sibiriskkatt.se.

Medlemsavgift:

Huvudmedlem 200 SEK

Familjemedlem + 50 SEK per person

  1. har rätt att delta i aktiviteter
  2. har ej rösträtt
  3. är ej valbar till styrelsen

Kattungeköpare och fodervärdar, ansluten av uppfödare, första året 100 SEK

Medlemsavgifter gäller kalenderår.
För ny medlem som ansluter 1 okt – 31 dec gäller inbetalningen även nästkommande kalenderår.

Medlemmar i de nordiska länderna kan betala sin medlemsavgift till konto
IBAN=SE51 9500 0099 6034 0373 7145, BIC=NDEASESS
Observera att alla kostnader betalas av avsändaren.