Funktionärer

Styrelse

styrelsen@sibiriskkatt.se

Valberedning

valberedningen@sibiriskkatt.se


  • Airi Andersson, Arboga

Hälsorådet

halsoradet@sibiriskkatt.se


  • Johanna Fager, Stockholm

  • Joanna Nilsson, Stockholm

Övriga funktionärer

  • Revisor

    Per Sautermeister, Stockholm

  • Revisorssuppleant

    Katrin Hamburg Tranberg, Göteborg