Funktionärer

Styrelse

styrelsen@sibiriskkatt.se

Valberedning

valberedningen@sibiriskkatt.se


 • Joanna Nilsson, Stockholm

 • Madelene Olsson, Östervåla

 • Madeleine Forsman, Nyköping

 • Inger Berger, Ystad

Hälsorådet

halsoradet@sibiriskkatt.se


 • Johanna Fager, Stockholm

 • Lotta Rydell, Eskilstuna

 • Joanna Nilsson, Stockholm

 • Katarina Sjöberg, Stockholm

 • Annika Kiel Olsson, Sundsvall

Övriga funktionärer

 • Revisor

  Per Sautermeister, Stockholm

 • Revisorssuppleant

  Karin Zartmann, Eskilstuna