Funktionärer

Styrelse

styrelsen@sibiriskkatt.se


 • Suppleant

  Karin Ganström Niemi, Boden • Suppleant

  Ulrika Svensson, Göteborg


Valberedning

valberedningen@sibiriskkatt.se


 • Mona-Britt Ljustell, Västerås

 • Anne-Mari Hedbom, Kristinehamn

 • Ulrika Löfqvist, Uppsala

Hälsorådet

halsoradet@sibiriskkatt.se


 • Amanda Hedrén, Stockholm

 • Nina Lindström, Nykvarn

 • Sofie Scholle, Stockholm

 • Jenny Jönsson, Malmö

Övriga funktionärer

 • Revisor

  Maria Bark Pettersson, Grythyttan

 • Revisorssuppleant

  Madelene Olsson, Östervåla

 • Redaktör SIB-Nytt

  Marie Johansson, Hällefors
  Madelene Olsson, Östervåla
  Nina Lindström, Nykvarn
  sibnytt@sibiriskkatt.se

 • Webmasters

  Per Sautermeister, Stockholm
  Marie Johansson, Hällefors
  webb@sibiriskkatt.se