Hälsa & avel

Sällskapet Sibirisk Katt verkar för att uppfödarna bedriver en sund avel av den Sibiriska katten genom samarbete med varandra. Detta sker genom Hälsorådet som har till uppgift att hålla en viss uppsikt över avelsbasen och hälsoläget för Sibirisk katt i Sverige samt ge information till våra medlemmar gällande detta för att underlätta att en sund avel bedrivs. Hälsorådet arbetar med att:

  • Informera och sprida kunskap om genetik, sund avel, inavelsfaktorer, sjukdomar och hälsovård.
  • Informera om och svara på uppfödares frågor gällande parning och avel.
  • Underhålla en databas över Sibiriska katter för att hålla lite kontroll på avelsbasen för Sibirisk katt i Sverige och kunna ge avelsråd.
  • Underhålla avelshaneregistret, dit medlemmarna anmäler sin hankatt, och ur vilken honkattsägaren sedan kan söka efter en lämplig hane till sin hona.
  • Underhålla hälsoregistret, dit medlemmarna anmäler sin katts bortgång. Detta för att kunna hålla viss kontroll på vid vilken ålder och av vad våra katter dör.
  • Underhålla defektregistret, dit medlemmarna anmäler ifall deras katt eller deras födda kullar har någon defekt. På så sätt kan vi på ett tidigt stadium upptäcka ifall rasen får problem.
  • Samarbeta med Maine Coon-katten och sprida information om vårt gemensamma hälsoprogram gällande HCM.

Sjukdomsinformation

Som medlem i föreningen kan du få råd och hjälp om din katt eller ditt katteri drabbas av någon sjukdom du kanske inte vet så mycket om. Då kan du alltid i förtroende vända dig till Hälsorådet. Uppgifterna hålls helt konfidentiellt inom Hälsorådet om du vill det, så du som uppfödare och/eller dina katter riskerar inte att pekas ut som smittspridande eller något annat otrevligt för att du vill ha hjälp eller råd.

Hälsoprogram

Föreningen har ingått ett samarbete med Maine coon-katten och ingår nu i deras hälsoprogram gällande HCM. Läs mer på sidan om hälsoprogram mot HCM.

Hälsoregistret och Defektregistret

Ett register över våra katters hälsostatus håller på att byggas upp. I detta kommer olika defekter att samlas så att vi på ett tidigt stadium kan se OM eller NÄR vi har några defekter inom rasen. Eftersom rasen är så ny är det viktigt att vi redan på ett tidigt stadium försöker hålla koll på hälsostatusen hos våra djur och se ifall några defekter smyger sig in bland dem. Vi kommer även att ha med dödsdatum för att kunna hålla lite koll på hur långlivade våra vänner blir, samt orsak till bortgång. Registret kommer att vara strikt konfidentiellt och uppgifterna stannar hos oss för att alla ska kunna känna att de tveklöst vågar anmäla defekter och dödsfall. För att vi tillsammans ska kunna hålla rasen sund och frisk vill Hälsorådet därför vädja till er medlemmar om två saker:

  • Att ni som har, eller har haft, en kull med defekter eller har en katt som har en defekt anmäler den katten till Hälsorådet.  Du anmäler kattens namn, färg, kön och defekt. Gärna även registreringsnummer.
  • Att ni som har, eller har haft, en katt eller kattunge som dött anmäler den till Hälsorådet. Du anmäler då kattens namn, färg, kön, dödsdatum/år och dödsorsak. Gärna även registreringsnummer. Anmäl även naturliga dödsfall av ålder så kan vi så småningom se hur långlivade våra vänner blir!

Kom ihåg, det är aldrig ditt fel som uppfödare om du drabbas av en defekt i ditt katteri! Det är först när du medvetet avlar på katter som har defekter som du gör ett moraliskt fel.