Hälsoprogram

HCM

Den Sibiriska katten är i allmänhet en mycket sund och frisk ras. Men som alla andra raser finns även hos våra katter en del ärftliga problem. Man har hittat den ärftliga sjukdomen HCM (Hypertrofisk kardiomyopati). Detta är en form av hjärtfel som finns hos alla kattraser och andra däggdjur, även människan.

Vi i Sällskapet Sibirisk Katt arbetar långsiktigt tillsammans med alla uppfödare för att minimera problemen.

Alla Sibiriska katter rekommenderas att testas för HCM i enlighet med hälsoprogrammet. Testet görs med hjälp av ultraljud av en veterinär som är godkänd enligt PawPeds krav. En lista på dessa kan du hitta bland länkarna nedan. När du besöker veterinären för HCM-testet ska du se till att ha PawPeds blankett för HCM-test med dig, ifylld och undertecknad samt kattens stamtavla. Veterinären skickar sedan blanketten till PawPeds där resultatet blir offentlig efter ca 60 dagar. Du får också själv skicka en kopia på blanketten till Hälsorådet i Sällskapet Sibirisk katt, för att vi ska få färsk information angående situationen i landet. Om du skall avla på en Sibirisk katt finns rekommendationer för detta som utformades av Jens Häggström, Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper på SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala.

Viktiga länkar till PawPeds

Rekommendationer för testning och avel
PawPeds godkända veterinärer
PawPeds blankett för HCM-screening

Plötsliga dödsfall

Ibland går det också så illa att katter med HCM bara dör knall och fall. Det går inte att veta om en katt som dött plötsligt hade HCM eller om den dog av någon annan sjukdom om man inte obducerar katten. Vi rekommenderar att alla Sibiriska katter som dör plötsligt eller av sjukdom obduceras så att dödsorsaken kan fastställas. Obduktionsresultatet ska sedan rapporteras in till Hälsorådet för att föras in i SäSKs register över döda katter. Det finns till för att vi ska kunna se medellivslängd och dödsorsak hos våra katter och lära oss mer om hur gamla de blir och vad de vanligen avlider av.

Information om hur man förvarar och skickar sitt djur för obduktion till Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
https://www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-djurkropp-till-sva/

Information om obduktion från PawPeds:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/obduktionsinfo.doc

Obduktionsblankett från PawPeds:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/obduktionsblankett.doc