Öppet register

Sällskapet Sibirisk katts Hälsoråd administrerar öppna register med testresultat för olika hälso- och sjukdomstester. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna förmedla informationen till ägare av sibiriska katter samt och underlätta i avelsarbetet mot en hälsosam ras.

Vi uppmuntrar alla som har testat sina katter för nedanstående sjukdomar att bidra till kunskap och öppenhet inom rasen genom att skicka in testresultat via våra rapportfunktioner. För att få med din katt i de öppna registren ställer Hälsorådet kravet att du som ägare till katten rapporterar in resultatet, att du bifogar kopia på testblankett, journalkopia eller dylikt, samt godkänner öppen publicering.

Öppet register för PKD (Polycystic Kidney Disease/Cystnjurar)

Sällskapet Sibirisk katts Hälsoråd administrerar ett öppet register över testresultat för sjukdomen PKD (Polycystic Kidney Disease/Cystnjurar).

Länk till rapportfunktionen för PKD
Länk till registret för PKD

Öppet register för PK-brist (Pyruvatkinasbrist/Pyruvate Kinase Deficiency)

Sällskapet Sibirisk katts Hälsoråd administrerar ett öppet register över testresultat för sjukdomen PK-brist (Pyruvatkinasbrist/Pyruvate Kinase Deficiency).

Länk till rapportfunktion för PK-brist
Länk till registret för PK-brist