Rapportfunktioner

Sällskapet Sibirisk Katt jobbar aktivt med att kartlägga hälsan hos rasen. Vårt mål är att bibehålla en sund ras och för att kunna nå det målet måste vi ha kunskap om hur hälsoläget ser ut inom rasen. Ju mer information vi får in, desto bättre blir vår kunskap, och vi kan säkerställa att vår avel går i rätt riktning. Vi kan också i tid se om sjukdomar eller defekter börjar öka inom rasen och i så fall komma med potentiella avelsrekommendationer.

För att skaffa oss kunskap om hälsan hos rasen jobbar vi med olika typer av enkäter/ rapportfunktioner. Vi genomför dels en större hälsoundersökning vartannat år och har dels tre permanenta rapportfunktioner här nedan vars resultat redovisas i sammanställd form årligen.

Vi tackar på förhand för att ni vill hjälpa till i arbetet med att bibehålla vår ras sund genom att använda rapportfunktionerna nedan.

Om du vill rapportera testresultat eller sjukdom för en katt som du tidigare varit ägare till så krävs en fullmakt från nuvarande ägare. Använd då denna fullmakt:
Fullmakt för anmälan av testresultat eller sjukdom

Bortgångsrapportering

Här anmäler du om din katt avlidit eller avlivats. Denna funktion är endast avsedd för katter över 12 veckors ålder. Kattungar som avlidit innan dess skall rapporteras i kullrapportering.

Syftet är att få fram en medellivslängd för vår ras och även se vad orsaken till våra katters bortgång är. Rapporten kan fyllas i anonymt om man så önskar.

Länk till Bortgångsrapportering

Kullrapportering

Här rapporterar du in varje gång du haft en kull. Detta görs även om det varit en helt problemfri förlossning och kull då detta är precis lika viktig information som om något gått fel.

Syftet är att ge en bild av hur förlossningar och hälsan hos kattungar ser ut inom vår ras. Rapporten kan fyllas i helt anonymt om man så önskar och fylls i en gång per kull man haft. Man kan fylla i retroaktivt för kullar man haft tidigare.

Länk till kullrapportering

Sjukdoms- och defektanmälan

Denna funktion är till för att rapportera in om en specifik katt fått en sjukdom eller defekt. Detta är ett komplement till hälsoenkäten som genomförs vartannat år, men till skillnad från den kan inte denna enkät fyllas i anonymt. Detta då syftet, förutom att ge en bild av hälsan hos rasen, även är att vi ska kunna se om vissa sjukdomar är mer förekommande inom vissa linjer.

Vi behandlar dock all information konfidentiellt och lämnar aldrig ut informationen om du inte aktivt medgivit detta i enkäten.

Länk till sjukdoms- och defektanmälan

PK-brist – anmälan av testresultat

Formulär för att anmäla testresultat för genen som orsakar sjukdomen PK-brist (Pyruvate Kinase deficiency). Enbart ägaren till katten kan anmäla testresultatet och kopia på testresultatet krävs.

Länk till anmälan av testresultat för PK-brist

Blodgrupp – anmälan av testresultat

Formulär för att anmäla testresultat för blodgrupp. Enbart ägaren till katten kan anmäla testresultat och kopia på testresultatet krävs.

Länk till anmälan av testresultat för blodgrupp

PKD (Polycystic Kidney Disease) – anmälan av testresultat

Formulär för att anmäla testresultat för genen som orsakar sjukdomen PKD (Polycystic Kidney Disease/Polycystisk njursjukdom på svenska). Enbart ägaren till katten kan anmäla testresultatet och kopia på testresultatet krävs.

Länk till anmälan av testresultat för PKD