Kattannonser

Här hittar du annonser från våra medlemmar för kattungar, väntade kullar, omplaceringskatter samt avelshanar.

För att annonsera

För att få annonsera i Sällskapet Sibirisk Katts kattförmedling så måste du vara medlem.

Föreningens kattförmedling kan du vända dig till om du vill ha hjälp med förmedling av dina katter/kattungar. Detta sker genom att fylla i ett anmälningsformulär, se nedan. Foton e-postas till webb@sibiriskkatt.se.

För att ändra eller ta bort en annons, skicka e-post till webb@sibiriskkatt.se.

Alla annonser ligger i 3 månader, därefter tas de bort. Om du önskar att ha din annons kvar längre, så mailar du oss.

Kattungar till salu

För att anmäla dina kattungar använd anmälningsformulär för kattungar. Till annonsen krävs det att det finns en länk till en provparning i FindUs och det rekommenderas att det även finns en länk till en provparning i PawPeds. Annonsen ligger inne som längst tills kullen är tre månader. Om du vill att kullen ska ligga längre måste du skicka e-post till webb@sibiriskkatt.se. När kattungarna är tingade eller sålda meddelar du detta till webb@sibiriskkatt.se så att annonsen kan tas bort.

Väntade kullar

För att anmäla dina väntade kullar använd anmälningsformulär för väntade kullar. Annonsen tas bort en eller ett par veckor efter kattungarnas beräknade födelsedatum.

Omplaceringskatter

Till kattförmedlingen kan du även anmäla omplaceringskatter eftersom vi även får förfrågan om äldre katter än kattungar. Detta görs via anmälningsformulär för omplaceringar. När katten är omplacerad och annonsen ska tas bort, skicka e-post till webb@sibiriskkatt.se.

Avelshanar

För att anmäla din avelshane så använd anmälningsformuläret för avelshanar. Till annonsen krävs det att det finns en länk till katten i FindUs och det rekommenderas att det även finns en länk till PawPeds.

Föreningens avelshaneregister är ett hjälpmedel för dig som letar efter en hankatt till parning.

Ägaren anmäler sin hankatt som är tillgänglig för parningar. Varje hankatt är ett värdefullt tillskott till vår avel även om han bara används en kort period. Utan användandet av flera olika hankatter kan vi inte bygga upp och hålla vår ras frisk på längre sikt. Vid anmälan av hankatt till registret ska en kopia på kattens stamtavla bifogas. Det är ägaren som anmäler hanen och inte ett ombud. Ägarens namn skall stå i annonsen och eventuellt då även ett namn på ett ombud. Kattens ägare måste också vara medlem i Sällskapet Sibirisk Katt för att få lägga ut sin hankatt i registret. Registret rensas varje år och om du då vill kvarstå med din hankatt bör du anmäla honom igen. Om hankatten inte längre är tillgänglig för parningar, skicka e-post till webb@sibiriskkatt.se.

Råd vid val av hankatt

Du bör kontrollera att katten uppfyller SVERAKs krav för att kunna registrera kattungar efter honom. Katten skall inte ha haft navelbråck och katten måste ha ett godkänt testikelstatusintyg.

För att undvika inavelsproblem inom rasen bör du alltid sträva efter en så låg inavelsgrad som möjligt vid parning. Avelsrådet rekommenderar att den inte bör överstiga 3,12% på fyra generationer, vilket motsvarar halvkusiner, och helst ska den vara mycket lägre än så. Inavelsgraden vid parning kan du själv beräkna genom verktyget PawPeds som är en databas på nätet där många av våra Sibiriska katter finns representerade. Där finns också många intressanta artiklar om avelsarbete att läsa.

En annan sak som är viktig för vår ras är att så många hankatter som möjligt används och att ingen enskild hankatt får ge för många kattungar. Försök att välja en hankatt som inte givit massor med kattungar redan. En hankatt bör under sin livstid ge maximalt 5% av den avkomman som föds under hans avelstid. Om en hankatt tillåts ge för många ungar kommer rasen att få problem med att vi tappar för mycket genetisk variation och katterna blir för lika varandra. För många katter blir släkt och vi får problem i nästa generation att hitta partners till katterna. På sikt får vi också inavelsproblem, exempelvis mindre katter, problem vid förlossningar och dåligt immunförsvar.