Skicka in ny avelshaneannons

För att skicka in en annons för avelshane fyller du i formuläret nedan. Foton går inte att skicka via formuläret, så efter att du har skickat in formuläret så e-postar du foton till webb@sibiriskkatt.se.

Kattens fullständiga namn

Endast färgkod, t.ex. 'n 09 24'

Datum för senaste HCM-test

T.ex. FIV, FeLV, blodgrupp, cs, PK-brist

Ange två decimaler och med procenttecken, t.ex. '3,12%'

Ange två decimaler och med procenttecken, t.ex. '3,12%'

Länk till stamtavla i PawPeds, t.ex. 'http://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1140137&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep'

Länk till stamtavla i FindUs, t.ex. 'http://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/339608'

Fullständigt namn

Endast färgkod, t.ex. 'n 09 24'

Fullständigt namn

Endast färgkod, t.ex. 'n 09 24'

Ägarens eventuella stamnamn

URL på formen http://www.katteri.se

Där avelshanen finns

Där avelshanen finns

Fritextfält för annonsen

Kom ihåg att e-posta foton till webb@sibiriskkatt.se!