Skicka in ny väntad kull-annons

För att skicka in en annons för en väntad kull fyller du i formuläret nedan.

Dag 65 från första parningsdagen

Fullständigt namn

Endast färgkod, t.ex. 'n 09 24'

Datum för senaste HCM-test

T.ex. FIV, FeLV, blodgrupp, cs, PK-brist

Fullständigt namn

Endast färgkod, t.ex. 'n 09 24'

Datum för senaste HCM-test

T.ex. FIV, FeLV, blodgrupp, cs, PK-brist

Ange två decimaler och med procenttecken, t.ex. '0,00%'

Ange två decimaler och med procenttecken, t.ex. '3,12%'

Kopiera in länk till testparning i PawPeds, t.ex. 'http://www.pawpeds.com/db/?a=p&ids=3:1083520;2:1140137&g=4&p=sib&date=iso&o=ajgrep'

Kopiera in länk till testparning i FindUs, t.ex. 'http://stambok.sverak.se/Provparning/Visa/2.297795-1.339608'

URL på formen http://www.katteri.se

Där kullen kommer födas

Där kullen kommer födas

Eventuell övrig information