GIC SE*Wira’s Suzzette Griffinya, DVM

Distinguished Variety Merit
Namn: GIC SE*Wira's Suzzette Griffinya, DVM
Färg: SIB f 09 22
Kön: Hona
Född: 2013-07-18
Titel tagen: 2015-11-28 i Dal, Norge
Ägare: David Eriksson