Utställning

En kattutställning är en bedömnings- och skönhetssport vilket innebär att varje katt bedöms av en utbildad domare mot en rasstandard. Den talar om hur varje ras ska se ut för att känneteckna just den rasen. Standarden är uppdelad i olika avsnitt som även har olika poäng, beroende på hur mycket just den delen betyder för rasen. Den totala poängen är alltid 100 poäng.

FIFes standard för SIB/NEM (ej översatt)

Katten ska visas upp ren och välpreparerad (kammad och borstad, inga tovor eller krulliga magar) med tanke på att det är en bedömningssport som t. ex. Miss Universum eller Mr Universum.

En utställning är först och främst till för att visa upp det breda spektra av alla olika raser och typer som finns av katter. Nakna, långhåriga, korthåriga, stora, små, långa och korta. Men tanken är också att sprida kunskap om uppfödning och djurhållning samt att stärka katten status i samhället.

Vad är syftet med en utställning?

För utställaren själv är det en mötesplats där man träffar likasinnade och byter erfarenhet och får en vägledning hur man ligger till i sitt avelsarbete. Är jag på rätt väg eller har vi/jag som uppfödare tappat bort något?

Bakgrund

Världens första officiella kattutställning hölls 1871 i Crystal Palace, London. Då visades drygt 300 katter upp av raserna Perser (kat 1 långhår), Siames (kat 4 Siames & Oriental) och Helig Birma (kat 2 semilånghår). Det finns vittnesbörd om en utställning som ska ha varit en del av en engelsk marknad år 1598, men showen i Crystal Palace räknas som starten för dagens moderna utställningstradition.

Det finns olika förbund i världen. I Sverige är de flesta av de som ställer ut medlemmar i SVERAK, vilka tillhör FIFe, och vi har därför valt att presentera SVERAKs rutiner för utställning och de krav som då ställs.

Vad krävs?

Alla katter som har en stamtavla, utskriven och registrerad i någon av våra kattorganisationer kallas för raskatter. Vi har idag ca 44 kattraser som är godkända i SVERAK som tillhör FIFe. Saknar en katt stamtavla så är det en huskatt.

Både raskatter och huskatter kan man ställa ut på en utställning. Dock gäller lite olika regler för raskatt respektive huskatt. För raskatt ska man ha stamtavla, katten ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt id-märkt. För huskatt är det i princip samma sak fast istället för stamtavla så har man huskattsbevis och huskatten måste vara kastrerad från 10 månaders ålder. Ingen katt får vara yngre än 4 månader för att ha tillträde till en utställning inom Fife.

Man får inte ställa ut en sjuk katt, en katt som har en defekt, en katt som har opererat bort klor (oavsett orsak) eller en katt som saknar morrhår. Katten ska vara hanterbar och får inte vara aggressiv. I SVERAKs regler för utställning kan man på sidan 33 läsa om vad som diskvalificerar katter vid utställning.

Det räcker inte enbart med stamtavla eller huskattsbevis för att få anmäla en katt till utställning, du som ägare måste även tillhöra en kattklubb. För att hitta en kattklubb i din närhet så gå in på SVERAK alternativt en WCF-organisation.

Ett tips! Välj en kattklubb i din närhet så du inte går miste om klubbens aktiviteter och möten. Man kan också som nybörjare få hjälp via klubben och även kanske gå en utbildning för nyblivna utställare där man går igenom hur en utställning går till och hur man går tillväga när man anmäler mm. Alternativt är att man kontaktar uppfödaren av katten, denna är oftast en van utställare och vet hur man går tillväga. Man kan få många bra tips och råd av sin uppfödare.