Katarina Pointon – 2020-12-07

Beräknat födelsedatum: 2020-12-07

Far
SE*Aanainas Petrov av Xarles, SIB n 24
HCM: normal 2020-03-27
Övriga tester: Blodgrupp A/AB (ej bärare av b eller cs-gen) ej PK-brist, PKD-scannad 20-03-27 negativ
Mor
SE*Vinterhimmel Zoé, SIB n 09 23
HCM: normal 2018-10-04
Övriga tester: FivFelv u.a, Blodgrupp A/AB (ej bärare av b eller cs-gen), bärare PK-brist, PKD-scannad negativ24/6-2019

Inavelgrad på 4 generationer 0,00%, total 2,23%
Stamtavla PawPeds
Stamtavla FindUs

Kullen kommer finnas i Malmö i Skåne län.

Katarina Pointon
Telefon: 076-196 23 23
katli313@hotmail.com
www.instagram.com/zoepetrov2020/