Hälsorådet

Hälsorådet inom Sällskapet Sibirisk Katt verkar för den Sibiriska kattens hälsa och god avel.

Hälsorådet består av Amanda Hedrén, Nina Lindström, Sofie Scholle och Jenny Jönsson.

  • Vi skapar en sida med frågor och svar, där medlemmar kan hitta svar på de vanligaste frågorna rörande avel.
  • Vi sammanställer dokument som handlar om avel, dräktighet och förlossning, kattungen från födsel till flytt samt att bli med katt som vänder sig till kattungeköpare. Dessa kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.
  • Vi kommer att svara på parningsförfrågningar och där fokuserar vi på hur HCM-läget ser ut i de efterfrågande linjerna på samma sätt som man har jobbat med sedan starten.
  • Vi kommer att göra medlemsenkäter där vi undersöker hälsan hos medlemmarnas katter och avkommor. Resultaten från denna enkät ska presenteras vid varje årsmöte och vara avpersonifierade.
  • Lämna information rörande hälsa genom SäSKs medlemstidning och hemsida.

Medlemmar kan kontakta Hälsorådet på halsoradet@sibiriskkatt.se för att

  • få hjälp och rekommendationer angående parningar och avel
  • rapportera in resultat från HCM-tester
  • skicka in stamtavlor på kullar och importer
  • rapportera in defekter
  • rapportera in dödsfall

Om du behöver skicka in ett fysiskt dokument, kontakta Hälsorådet på halsoradet@sibiriskkatt.se för att få veta vilken postadress du ska skicka till.